Tungkol sa atin

Ang Discover Its Beauty (DIB) ay isang dalubhasang sentro sa pagpapakilala sa kagandahan ng Islam at sa tamis ng Maluwalhating Qur’an sa mga pangunahing internasyonal na wika.
(DIB) center belong to Dawah Association "GHERAS".
Huwag mag-atubiling i-e-mail ang iyong mga tanong o feedback sa: [email protected] o [email protected]